Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε για να δείτε τα τέλη περιαγωγής:

Χώρα:

Σημείωση: Για τον προορισμό Cyprus – Non RoC Government controlled areas, η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται καλώντας  στο 130.

Μενού