Τεχνικός

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομo για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση:

Τεχνικός

Υπευθυνότητες:

  • Εγκατάσταση και συντήρηση ομοαξονικών καλωδίων και καλωδίων οπτικών ινών για το εξωτερικό εναέριο δίκτυο
  • Xειρισμός και επίλυση τεχνικών προβλημάτων 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Προηγούμενη εργασία σε ύψος σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Προηγούμενη άδεια για αναρρίχηση σε πασσάλους θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Κατοχή άδειας οδήγησης είναι απαραίτητη
  • Επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι και τις 13 Απριλίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net , έχοντας σαν θέμα τον κωδικό TECH2018’

Menu