Τεχνικός Εγκαταστάσεων – Λευκωσία

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομα για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση με έδρα τη Λευκωσία:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Λευκωσία (TTN6119)

Υπευθυνότητες:

  • Εγκατάσταση δικτύου και εξοπλισμού τελικού χρήστη.
  • Χειρισμός και επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου.
  • Δίπλωμα σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Κατοχή άδειας οδήγησης και λευκό ποινικό μητρώο είναι απαραίτητα.
  • Εμπειρία σε τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Άδεια εργολήπτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας.

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net , έχοντας σαν θέμα τον κωδικό: TTN6119

Menu