Τεχνικός Εγκαταστάσεων – Λεμεσός

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομα για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση με έδρα τη Λεμεσό:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Λεμεσός (TTS6119)

Υπευθυνότητες:

  • Εγκατάσταση δικτύου και εξοπλισμού τελικού χρήστη
  • Χειρισμός και επίλυση τεχνικών προβλημάτων

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Δίπλωμα σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Κατοχή άδειας οδήγησης και λευκό ποινικό μητρώο είναι απαραίτητα
  • Εμπειρία σε τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Άδεια εργολήπτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net , έχοντας σαν θέμα τον κωδικό: TTS6119

Menu