Συντονισμός καναλιών Cablenet Sports και Primetel

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα κανάλια Cablenet Sports και Primetel ενδεχομένως να απαιτείται να γίνει συντονισμός των καναλιών στον αποκωδικοποιητή.

Συνήθως ο συντονισμός των καναλιών στους αποκωδικοποιητές της Cablenet γίνεται αυτόματα, όταν ο αποκωδικοποιητής τεθεί σε λειτουργία αναμονής (stand-by mode), μέσω του πλήκτρου ON/OFF του τηλεχειριστηρίου, για διάστημα μεγαλύτερο των 3 λεπτών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο αποκωδικοποιητής μείνει σε λειτουργία αναμονής (stand-bymode) για λιγότερο από 3 λεπτά, η λίστα των καναλιών ΔΕΝ θα ενημερωθεί.

Εναλλακτικά, ο συντονισμός των καναλιών μπορεί να γίνει μέσω του μενού του αποκωδικοποιητή, ακολουθώντας τις εξής επιλογές στο μενού: Ρυθμίσεις > Εγκατάσταση καναλιών > Αυτόματη αναζήτηση καναλιών. Ο συντονισμός των καναλιών μπορεί να γίνει από το μενού οποτεδήποτε και δεν προκαλεί οποιοδήποτε πρόβλημα στον αποκωδικοποιητή.

Οι κάτοχοι κάρτας CI θα πρέπει να ξανασυντονίσουν τις τηλεοράσεις τους ακολουθώντας τις οδηγίες της τηλεόρασης τους.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 130.

Menu