Λειτουργός Διευθέτησης Ραντεβού Εγκαταστάσεων

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομο για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση με έδρα τη Λεμεσό:

Λειτουργός Διευθέτησης Ραντεβού Εγκαταστάσεων (TTA6119)

Υπευθυνότητες:

  • Διευθέτηση ραντεβού εγκατάστασης εξοπλισμού καινούριων ή υφιστάμενων πελατών
  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα  και τις υπηρεσίες
  • Καταχώρηση και ενημέρωση δεδομένων στο λογισμικό σύστημα

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Δίπλωμα ή Πτυχίο Πανεπιστημίου, θα θεωρείται πλεονέκτημα
  • Καλές οργανωτικές ικανότητες
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας
  • Γνώση υπολογιστών και καλός χειρισμός  Microsoft Office
  • Προηγούμενη πείρα συναφή με τα καθήκοντα θα αποτελεί πλεονέκτημα

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net, έχοντας σαν θέμα τον κωδικό: TTA6119

Menu