ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομα για πλήρη ή και μερική απασχόληση στην πιο κάτω θέση στην Λευκωσία:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Υπευθυνότητες:

 • Χειρισμός όλων των εισερχόμενων κλήσεων από υφιστάμενους και/ή μελλοντικούς πελάτες με ποιοτική τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Εργοδότη
 • Επίλυση όλων των ζητημάτων ή των αιτημάτων λεπτομερώς μέσω της σωστής πληροφόρησης ή της παραπομπής στο κατάλληλο προσωπικό
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων αποδοτικά και αποτελεσματικά
 • Ικανότητα εργασίας σε οποιαδήποτε βάρδια σε 7ήμερη βάση, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκυρίακων και αργιών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλος τίτλος σε σχετικό κλάδο ή σχετική επαγγελματική εμπειρία
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Σχετικές τεχνικές γνώσεις θα θεωρηθούν σημαντικό επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα τηλεπικοινωνιών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:careers@cablenetcy.net έχοντας σαν θέμα τον κωδικό ESOCT119’.

Menu