ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομα με έδρα την Λευκωσία και την Πάφο, για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Υπευθυνότητες:

 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα  και τις υπηρεσίες του Εργοδότη.
 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω προσωπικής επικοινωνίας, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιότυπου.
 • Είσπραξη λογαριασμών, έκδοση τιμολογίων, έλεγχος εισπράξεων και ισοζυγισμός ταμείου.
 • Καταχώρηση και ενημέρωση δεδομένων στο λογισμικό σύστημα.
 • Τήρηση διαδικασιών. 
 • Χειρισμός και επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου. 
 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Πανεπιστημίου, θα θεωρείται πλεονέκτημα.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση υπολογιστών και καλός χειρισμός  Microsoft Office.
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με δυναμική προσωπικότητα.
 • Καλές οργανωτικές ικανότητες.
 • Προηγούμενη πείρα συναφή με τα καθήκοντα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τουςμέχρι και τις 16 Ιουνίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cablenetcy.netέχοντας σαν θέμα τον κωδικό που αντιστοιχεί σε κάθε πόλη:

Για Λευκωσία: ESORN519

Για Πάφο: ESORP519

Menu