Θέση Εργασίας – Λειτουργός Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομο για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση στην Λευκωσία:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

 Υπευθυνότητες:

 • Χειρισμός όλων των εισερχόμενων κλήσεων από υφιστάμενους και/ή μελλοντικούς πελάτες με ποιοτική τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Εργοδότη
 • Επίλυση όλων των ζητημάτων ή των αιτημάτων λεπτομερώς μέσω της σωστής πληροφόρησης ή της παραπομπής στο κατάλληλο προσωπικό
 • Ικανότητα εργασίας σε οποιαδήποτε βάρδια συμπεριλαμβανομένου του Σάββατου

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Πανεπιστημίου, θα θεωρείται πλεονέκτημα
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση υπολογιστών και καλός χειρισμός Microsoft Office
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Προηγούμενη πείρα συναφή με τα καθήκοντα θα αποτελεί πλεονέκτημα

 

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net έχοντας σαν θέμα  CC0117’.

Menu