Βοηθός Μηχανικού Τμήματος Ανάπτυξης Υποδομής

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομο για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση με έδρα την Λευκωσία:

ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Υπευθυνότητες:

 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή μελετών ανάπτυξης δικτύου.
 • Επίβλεψη των κατασκευαστικών έργων  έτσι ώστε να ολοκληρώνονται αποτελεσματικά και με την απαιτούμενη ποιότητα.
 • Τήρηση των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ενημέρωση του Υπεύθυνου Τμήματος για θέματα που πιθανόν να προκύψουν.
 • Λήψη διορθωτικών  μέτρων εάν είναι απαραίτητο.
 • Χειρισμός και επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτoς πανεπιστημίου στον κλάδο Πολιτικού Μηχανικού ή Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με δυναμική προσωπικότητα.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης.
 • Προηγούμενη πείρα στον τομέα τηλεπικοινωνιών θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν.

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι και τις 19 Μαΐου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net , έχοντας σαν θέμα  IE0517’.

 

Menu