ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Cablenet ενημερώνει, βάσει των συμβάσεων με τους συνδρομητές της και τις πρόνοιες του Νόμου 112(1)2004 άρθρο 69, ότι από την 1η Οκτωβρίου 2019 το κανάλι 7SportsTV HD, θα προβάλλεται μόνο μέσω των μπουκέτων καναλιών Cablenet Sports Lite και Cablenet Sports.

Το μηνιαίο κόστος για το μπουκέτο καναλιών Cablenet Sports Lite είναι €14,90, ενώ για το Cablenet Sports είναι €19,90.

Για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το συγκεκριμένο κανάλι, θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα δύο παραπάνω μπουκέτα καναλιών. Σε διαφορετική περίπτωση, από την 1η Οκτωβρίου και μετά, η θέαση του καναλιού δεν θα είναι εφικτή.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συνδρομητής της Cablenet επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία του, λόγω των συγκεκριμένων αλλαγών, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, μέχρι την 31η Αυγούστου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 130 ή επισκεφθείτε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. 

Menu