ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Cablenet ενημερώνει, βάσει των συμβάσεων με τους συνδρομητές της και τις πρόνοιες του Νόμου 112(1)2004 άρθρο 69, ότι από την 16η Μαΐου 2019 θα τροποποιηθούν οι χρεώσεις τηλεφωνίας προς τους παρακάτω προορισμούς:

Σταθερή για Οικιακούς Συνδρομητές

Τέλη Διεθνών Κλήσεων
Προορισμός Τρέχουσα τιμή (συμπ. ΦΠΑ) Νέα τιμή (συμπ. ΦΠΑ)
ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΙΝΗΤΟ € 0,2630 € 0,2261
ΕΣΘΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΟ € 0,6474 € 0,2261
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΟ € 0,2270 € 0,2261
ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΚΙΝΗΤΟ € 0,2300 € 0,2261
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ΚΙΝΗΤΟ € 0,2620 € 0,2261

Σταθερή για Επιχειρηματικούς Συνδρομητές

Τέλη Διεθνών Κλήσεων
Προορισμός Τρέχουσα τιμή (συμπ. ΦΠΑ) Νέα τιμή (συμπ. ΦΠΑ)
ΒΕΛΓΙΟ ΚΙΝΗΤΟ € 0,3701 € 0,2261
ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΙΝΗΤΟ € 0,2630 € 0,2261
ΕΣΘΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΟ € 0,6474 € 0,2261
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΟ € 0,2270 € 0,2261
ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΚΙΝΗΤΟ € 0,2300 € 0,2261
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ΚΙΝΗΤΟ € 0,2620 € 0,2261
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΙΝΗΤΟ € 0,6486 € 0,2261

Σταθερή για Εταιρικούς Συνδρομητές

Τέλη Διεθνών Κλήσεων
Προορισμός Τρέχουσα τιμή (συμπ. ΦΠΑ) Νέα τιμή (συμπ. ΦΠΑ)
ΒΕΛΓΙΟ ΚΙΝΗΤΟ € 0,3701 € 0,2261
ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΙΝΗΤΟ € 0,5962 € 0,2261
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΙΝΗΤΟ € 0,4546 € 0,2261

Κινητή για Οικιακούς, Επιχειρηματικούς και Εταιρικούς Συνδρομητές

Προορισμός Τρέχουσα τιμή (συμπ. ΦΠΑ) Νέα τιμή (συμπ. ΦΠΑ)
ΖΩΝΗ – ΕΕΑ € 0,2550 € 0,2261
ΖΩΝΗ – ΕΕΑ 2 € 0,2400 € 0,2261
ΖΩΝΗ – ΕΕΑ 3 € 0,3600 € 0,2261
ΖΩΝΗ – ΕΕΑ 4 € 0,6400 € 0,2261

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τερματίσετε την υπηρεσία σας, λόγω των συγκεκριμένων αλλαγών, έχετε το δικαίωμα να το πράξετε χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, εντός ενός (1) μηνός από την παρούσα ανακοίνωση.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 130εάν είστε Οικιακός Συνδρομητής ή το 120 εάν είστε Επιχειρηματικός/Εταιρικός Συνδρομητής. Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφθείτε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Cablenet.

Menu