ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παραπλανητικές επισκέψεις σε υποστατικά Συνδρομητών μας.

Η Cablenet ενημερώνει το κοινό για περιστατικά που αφορούν σε παραπλανητικές επισκέψεις στα υποστατικά Συνδρομητών της και επιχειρούν να εισέλθουν στα υποστατικά τους, με τη δικαιολογία της αναβάθμισης ή/και τον έλεγχο των υπηρεσιών τους.

Η Cablenet διευκρινίζει ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν ουδεμία σχέση με την εταιρεία μας. Ως εκ τούτου, η Cablenet συμβουλεύει τους αποδέκτες τέτοιων επισκέψεων να μην ανταποκρίνονται, να μην επιτρέπουν την είσοδο αυτών των ατόμων στο υποστατικό τους, να μην δίνουν, σε καμία περίπτωση, προσωπικά τους ή άλλα στοιχεία και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, η Cablenet πάντοτε ενημερώνει εκ των προτέρων τους Συνδρομητές της, για την όποια πιθανή επίσκεψη τεχνικών στο υποστατικό τους, για έλεγχο υπηρεσιών τους.

Menu