Ανακοίνωση

H Cablenet ενημερώνει ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2018 η μηνιαία τιμή της επιπρόσθετης υπηρεσίας Τηλεόρασης “Premium TV Add-On” από €13,90 μειώνεται στα €9,90.

Για τους υφιστάμενους συνδρομητές, η παραπάνω τροποποίηση θα ισχύσει από την 1η Μαρτίου 2018.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τερματίσετε τη συγκεκριμένη επιπρόσθετη υπηρεσία, λόγω της πιο πάνω αλλαγής, έχετε το δικαίωμα να το πράξετε χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, εντός ενός (1) μηνός από την παρούσα ανακοίνωση.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 130 ή επισκεφθείτε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Cablenet.

Menu