Με την υπηρεσία cableview catch-up έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα προγράμματα των κυπριακών καναλιών μέχρι και 3 μέρες μετά το χρόνο κανονικής προβολής τους, τη στιγμή που το επιθυμείτε, όσες φορές θέλετε χωρίς περιορισμούς. Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα απλή στη χρήση και υποστηρίζει τις λειτουργίες Play/Pause, Rewind και Fast Forward. Και όλα αυτά χωρίς επιπλέον κόστος ή νέο εξοπλισμό, απευθείας μέσω του υφιστάμενου αποκωδικοποιητή σας από την Cablenet!

Διαδικασία χρήσης υπηρεσίας cableview catch-up:

  1. Πατήστε το πλήκτρο με την ένδειξη EPG στο τηλεχειριστήριο σας για να εισέρθετε στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος. Στα κανάλια όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία cableview catch-up θα εμφανιστεί η ένδειξη    .
  2. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια πάνω-κάτω (↑/↓) για να επιλέξετε το κανάλι που επιθυμείτε και τα βελάκια αριστερά-δεξιά (←/→) για να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. Τα προγράμματα στα οποία είναι δυνατή η ετεροχρονισμένη θέαση υπάρχει η ένδειξη   .
  3. Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
  4. Για να αρχίσει το πρόγραμμα της επιλογής σας, επιλέξτε την επιλογή ‘Catch up TV – Έναρξη’ από την κάρτα με τις επιλογές που παρουσιάζεται δεξιά στην οθόνη.
  5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Play/Pause, Rewind και Fast Forward κατά τη διάρκεια προβολής του ετεροχρονισμένου προγράμματος.
  6. Για να εξέλθετε από την υπηρεσία cableview catch-up και να επιστρέψετε στην κανονική ροή προγράμματος πατήστε το πλήκτρο Stop (■).

Εξοπλισμός

Η υπηρεσία cableview catch-up υποστηρίζεται από τους αποκωδικοποιητές Intek HDC20CXM, Intek HDC63CX και Arion ARC1011YR οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία συστήματος VOD (Hybrid VOD Mode) και να είναι ενωμένοι με καλώδιο Ethernet με το modem, όπως ακριβώς δηλαδή απαιτείται και για την υπηρεσία cableview on demand (VOD). Για να θέσετε τον αποκωδικοποιητή σας σε λειτουργία συστήματος VOD, από το κυρίως μενού μεταβείτε στις Ρυθμίσεις/Settings, στη συνέχεια στις Λειτουργίες Συστήματος/System Mode και επιλέξτε VOD Λειτουργία/Hybrid VOD Mode.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης στο 130 επιλογή 3, μεταξύ 08:00–22:00 (Δευτέρα–Παρασκευή) και 09:00–21:00 (Σάββατο και Κυριακή).

Σημείωση: Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτος (EPG) και ο συγχρονισμός τους με το πρόγραμμα που προβάλλεται είναι ευθύνη των καναλιών και ως εκ τούτου η Cablenet δεν έχει έλεγχο ή φέρει ευθύνη για την εμφάνιση λανθασμένου προγράμματος.

Μενού