Η Cablenet στέκεται δίπλα στους Συνδρομητές της σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

Η Cablenet, αντιλαμβανόμενη πλήρως τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος, αυτές τις κρίσιμες στιγμές, υπενθυμίζει ότι δεν θα προβεί σε καμία διακοπή των υπηρεσιών της λόγω απλήρωτων λογαριασμών (Μαρτίου και Απριλίου).

Παράλληλα, ενημερώνει για τους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής των λογαριασμών. Πιο συγκεκριμένα, οι Συνδρομητές της Cablenet μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους:

  • Μέσω του portal των Συνδρομητών της Cablenet, https://www.cablenet.me, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης τους
  • Μέσω του https://pay.cablenet.me/payment, για άμεση εξόφληση του λογαριασμού (δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης)
  • Μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com στην ενότητα «Τηλεφωνία και Τηλεόραση»
  • Μέσω του web banking της τράπεζας που συνεργάζονται.

Το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 130, καθώς και το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών 120, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών.

Μενού