Η υπηρεσία cable παρέχεται σε πελάτες που βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από το ιδιόκτητο καλωδιακό δίκτυο της Cablenet. Το δίκτυο αυτό προσφέρει υπηρεσίες ευρυζωνικού διαδικτύου, ψηφιακής τηλεόρασης και σταθερής τηλεφωνίας.

Η υπηρεσία διαδικτύου λειτουργεί μέσω καλωδιακής σύνδεσης  για να παρέχεται η γρηγορότερη και πιο αξιόπιστη υπηρεσία σύνδεσης διαδικτύου.

Ταχύτητα

Το ευρυζωνικό διαδίκτυο της Cablenet είναι γρηγορότερο από οποιαδήποτε άλλη σύνδεση και με την τεχνολογία DOCSIS 3.0 μπορεί να φτάσει σε ταχύτητα έως και 400 Mbps σε οικιακές υπηρεσίες.

Σταθερότητα & Αξιοπιστία

Η σύνδεση ευρυζωνικού διαδικτύου Cablenet είναι η σταθερότερη και η πιο αξιόπιστη σύνδεση που υπάρχει. Η τοποθεσία του χρήστη δεν επηρεάζει την ταχύτητα και σταθερότητα της σύνδεσης. Εάν το δίκτυο της Cablenet καλύπτει την περιοχή σας, η σύνδεση θα αναμένεται να είναι σταθερή κάθε φορά που ενώνεστε στο διαδίκτυο.

Μενού