5 ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ, ΤΟΥ FREDERIC INSTITUTE OF TECHNOLOGY.

H Cablenet σε συνεργασία με το Frederick Institute of Technology, δίνει τη δυνατότητα σε 5 άτομα να φοιτήσουν με μερική υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, στο πρόγραμμα σπουδών Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων και παράλληλα να εργοδοτηθούν από τη Cablenet σε τμήματα σχετικά με τον κλάδο σπουδών τους!

H Cablenet πιστεύει στην εξέλιξη μέσα από την τεχνολογία και γνωρίζοντας τις προοπτικές του συγκεκριμένου κλάδου στη σύγχρονη κοινωνία, δίνει τα εφόδια στους νέους να ακολουθήσουν το όνειρό τους και να συμβάλουν μέσα από τη γνώση, στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και πρακτικού κόσμου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες και τα κριτήρια στο https://bit.ly/3ntPJ1w.

Μενού