Μηνιαία Συνδρομή Υπηρεσιών
Περιγραφή
Τιμή*
fiberpower® 100M Internet € 29.90
fiberpower® 200M Internet € 49.90
fiberpower® 300M Internet € 69.90
Ultra WiFi Powered by Plume HomePass® € 2.99
Connect Xtra 100M Bundle € 46.80
Just Variety TV € 15.00
Variety TV € 8.90
Variety Xtra TV € 16.90
Complete TV € 25.90
Upgrade Variety TV to Variety Xtra TV € 8.00
Upgrade Variety Xtra TV to Complete TV € 9.00
Football CY+ € 54.80
Football EU+ € 51.70
Football For All € 76.60
HomePack € 34.90
HomePack Plus με κανάλια FOX € 39.90
HomePack Plus με κανάλια Nova € 39.90
HomePack Star € 44.90
View On Demand € 0.00
Hustler Pack € 5.00
Dusk TV € 4.00
Ενοικίαση Αποκωδικοποιητή € 5.00
adsl/talk+surf 10M (Υφιστάμενους Συνδρομητές) € 29.90
Επιπλέον λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) € 1.50
Cablenet email για ex-Cablenet πελάτες (ετήσιο κόστος) € 51.72
Επιπλέον Τηλεφωνική γραμμή (Cable) € 5.00
Προηγμένα Τηλεφωνικά χαρακτηριστικά € 3.55
Προσωπικός Αριθμός 700 € 2.50
Αποστολή αναλυτικού τηλεφωνικού λογαριασμού με ταχυδρομείο € 4.18
Αποστολή λογαριασμού με ταχυδρομείο € 1.50
Κόστος εγκατάστασης € 60.00
Mobile Purple 1 € 5.00
Mobile Purple 2 € 10.00
Mobile Purple Talk € 20.00
Mobile Purple Max € 25.00
Άλλες χρεώσεις
Περιγραφή
Τιμή*
Πληρωμή λογαριασμών στα καταστήματα μας € 1.50
Τέλος επανενεργοποίησης υπηρεσιών (λόγω απλήρωτου λογαριασμού) € 5.00
Τέλος εγκατάστασης επιπρόσθετης τηλεφωνικής γραμμής Δωρεάν
Τέλος εγκατάστασης προσωπικού αριθμού 700 € 5.95
Επίσκεψη τεχνικού / ώρα € 59.50
Διοικητικό Τέλος Διακοπής € 25.00
Διοικητικό Τέλος Αλλαγής € 5.00
Τέλος Ελέγχου Ταχύτητας € 30.00
Μηνιαίο κόστος για την εκτύπωση και αποστολή του λογαριασμού € 1.50
Επανέκδοση αναλυτικού τηλεφωνικού λογαριασμού με ταχυδρομείο €4.18
Τέλος Ενεργοποίησης Ultra WiFi Powered by Plume HomePass® €45.00
Τέλος Εγγραφής Κινητής Υπηρεσίας €5.00
Εξοπλισμός
Περιγραφή
Τιμή*
Αποδιαμορφωτής (modem) υπηρεσιών Cable € 59.50
Αποκωδικοποιητής € 50.00
Επιπλέον SuperPod™ € 49.00
Κάρτα Cablenet (smart card) € 14.28
Αλλαγή τηλεχειριστηρίου € 5.95
Τροφοδοτικό € 5.95

Οι τιμές για τον Αποδιαμορφωτή (modem) υπηρεσιών Cable και τον Αποκωδικοποιητή
αναφέρονται στο κόστος που θα πρέπει να καταβάλλει ο Συνδρομητής, σε περίπτωση
τερματισμού και μη επιστροφής του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Τα συγκεκριμένα
προϊόντα δεν διατίθενται προς πώληση. Μόνο ο Αποκωδικοποιητής προσφέρεται με
Ενοικίαση όπως φαίνεται στις πιο πάνω Μηνιαίες Συνδρομές Υπηρεσιών.

Τιμολογήσεις Εφάπαξ
Περιγραφή
Τιμή*
Χάλκινος τηλεφωνικός αριθμός € 5.00
Ασημένιος τηλεφωνικός αριθμός €11.90
Χρυσός τηλεφωνικός αριθμός € 59.50

* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ

Για να δείτε τις τρέχουσες προσφορές, επισκεφθείτε τις σελίδες των υπηρεσιών.

Εγγυήσεις (οι ακόλουθες τιμές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ)
Περιγραφή
Τιμή
Εγγύηση συμβολαίου € 40.00
Μενού