Υπηρεσία Προσωπικός Αριθμός 700 xxxxx

Η υπηρεσία Προσωπικός Αριθμός 700XXXXX προσφέρεται και στους οικιακούς συνδρομητές μας. Η μηνιαία συνδρομή θα είναι €2,50 και το τέλος εγκατάστασης €5,95.

Λεπτομέρειες που αφορούν την υπηρεσία
Η Υπηρεσία Προσωπικός Αριθμός – 700XXXXX είναι ένας παγκύπριος, εύκολος στη μνήμη αριθμός, που μεταφέρει τις κλήσεις του συνδρομητή της υπηρεσίας σε προεπιλεγόμενους τηλεφωνικούς αριθμούς.
Από οποιαδήποτε επαρχία, οι πελάτες ή φίλοι του συνδρομητή της υπηρεσίας Προσωπικού Αριθμού μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του σε ένα μη-γεωγραφικό αριθμό. Οι κλήσεις γίνονται καλώντας τον αριθμό 700 ΧΧΧΧΧ όπου 700 είναι ο κωδικός της υπηρεσίας και ΧΧΧΧΧ ο ξεχωριστός 5ψήφιος αριθμός του συνδρομητή.

Με την υπηρεσία Προσωπικός Αριθμός, οι κλήσεις που δέχεται ο συνδρομητής του προσωπικού αριθμού οδηγούνται διαδοχικά μέχρι και σε τρία (3) σταθερά ή κινητά τηλέφωνα που καθορίζονται από τον συνδρομητή. Κάθε φορά που η κλήση δρομολογείται σε κάποιο τηλέφωνο ο συνδρομητής του προσωπικού αριθμού δεν χρεώνεται για τη μεταβίβαση της κλήσης από το ένα τηλέφωνο στο άλλο.

Σημειώσεις:
1. Ο Προσωπικός Αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με τηλεφωνικούς αριθμούς που δεν ανήκουν στη Cablenet.

Μενού