Τέλη Τοπικών Κλήσεων

Προορισμός Setup Fee Βήμα Χρέωσης Χρέωση/Λεπτό
4-ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί (14xx) 0 60 0.000
ΓΕΡΗΕΤ Πληροφορίες (151) 0 60 0.000
ΑΗΚ Υπηρεσίες Βλαβών (180x) 0 60 0.025
ΑΗΚ Αναφορά Βλάβης (1800) 0 60 0.000
ΑΗΚ Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (1818) 0 60 0.030
CYTA Οδηγός Αυτόματης Εξυπηρέτησης soeasy (1883) 0 60 0.015
PRIMETEL Εξυπηρέτηση prepaid πελατών (1888) 0 60 0.027
CABLENET Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (120) 0 60 0.000
CABLENET Εξυπηρέτηση οικιακών πελατών (130) 0 60 0.000
CABLENET Σταθερό Δίκτυο 0 60 0.000
CABLENET Προσωπικοί Αριθμοί (700) 0 60 0.066
CABLENET Εθνικές (Δωρεάν) Κλήσεις (800) 0 60 0.000
CABLENET Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) 0 60 0.066
CYTA Εξυπηρέτηση πελατών (132) 0 60 0.032
CYTA Πληροφορίες Καταλόγου (11892) 0.39 15 0.18
CYTA Σταθερό Δίκτυο 0 60 0.030
CYTA Φωνοκιβώτιο Σταθερού Δικτύου (1232xxxxxxx) 0 60 0.041
CYTA Πληροφορίες καταλόγου εξωτερικού (11894) 0 60 2.370
CYTA Κινητό Δίκτυο 0 60 0.050
CYTA Φωνοκιβώτιο Κινητού Δικτύου (1239xxxxxxx) 0 60 0.050
CYTA Προσωπικοί Αριθμοί (700) 0 60 0.081
CYTA Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) 0 60 0.081
Υπηρεσίες Internet Dialup (8090xxxx) 0 60 0.035
AHK Βλάβες Ηλεκτρικού Ρεύματος (90901420) 0 60 0.041
Υπηρεσίες άμεσης ανάγκης (112/119) 0 60 0.000
EUMBRELLA Σταθερό Δίκτυο 0 60 0.028
Γραμμή Πρόληψης της Βίας στην Οικογένεια (1440) 0 60 0.000
CABLENET Κινητό Δίκτυο 0 60 0.000
EPIC Εξυπηρέτηση πελατών Σταθερού Δικτύου (131) 0 60 0.042
EPIC Εξυπηρέτηση πελατών Κινητού Δικτύου (136) 0 60 0.042
EPIC Σταθερό Δίκτυο 0 60 0.030
EPIC Φωνοκιβώτιο Σταθερού Δικτύου (1242xxxxxxx) 0 60 0.018
EPIC Κινητό Δίκτυο 0 60 0.050
EPIC Φωνοκιβώτιο Κινητού Δικτύου (1219xxxxxxx) 0 60 0.050
EPIC Προσωπικοί Αριθμοί (700) 0 60 0.052
EPIC Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) 0 60 0.042
OMEGA Σταθερό Δίκτυο 0 60 0.028
OMEGA Προσωπικοί Αριθμοί (700) 0 60 0.078
OMEGA Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) 0 60 0.084
Εθνικές (Δωρεάν) Κλήσεις (800) – προς Δίκτυα άλλων Παροχέων 0 60 0.000
Εφημερεύοντα Ιατρεία / Φαρμακεία 0 60 0.041
Υπηρεσίες Internet Dialup Υπερτιμημένης Χρέωσης (9090xxxx) 0 60 0.117
K0 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 0.041
K01 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 0.081
K02 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 0.163
K03 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 0.244
K04 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 0.325
K05 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 0.407
K06 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 0.610
K07 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 0.813
K08 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 1.017
K09 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 1.525
K10 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 2.033
K11 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 2.542
K12 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0 60 3.050
X01 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 0.8543 60 0.000
X02 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 1.7086 60 0.000
X03 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 3.4172 60 0.000
X04 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 5.1258 60 0.000
X05 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 6.8344 60 0.000
X06 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 1.7086 60 0.000
X07 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 5.1258 60 0.000
X08 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 8.543 60 0.000
X09 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης 10.2516 60 0.000
PRIMETEL Εξυπηρέτηση πελατών (133) 0 60 0.042
PRIMETEL Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (134) 0 60 0.042
PRIMETEL Πληροφορίες Καταλόγου (11800) 0.44 15 0.248
PRIMETEL Σταθερό Δίκτυο 0 60 0.030
PRIMETEL Κινητό Δίκτυο 0 60 0.050
PRIMETEL Φωνοκιβώτιο Κινητού Δικτύου (1229xxxxxxx) 0 60 0.050
PRIMETEL Προσωπικοί Αριθμοί (700) 0 60 0.093
PRIMETEL Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) 0 60 0.099
SP INTELLIGENT Σταθερό Δίκτυο 0 60 0.022
SP INTELLIGENT Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) 0 60 0.073
Ακριβής ώρα (1893/1895) 0.08 60 0.000
WORLDNET Σταθερό Δίκτυο 0 60 0.028
FEBO TELECOM Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) 0 60 0.112
FEBO TELECOM Προσωπικοί Αριθμοί (700) 0 60 0.101
FASTNET Πληροφορίες Καταλόγου (11880) 0,393 16 0.2952

Σημειώσεις:

  1. Οι χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν 19% ΦΠΑ.
  2. Οι τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ συνδρομητών Cablenet είναι δωρεάν. 
  3. Οι κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Cablenet χρεώνονται ανά λεπτό (per minute increments).
  4. Ελάχιστη χρέωση 1 λεπτό, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά.
  5. Οι κλήσεις προς υπηρεσίες καταλόγου υπόκεινται σε τέλος ανά κλήση και επιπλέον χρέωση ανά 15 δευτερόλεπτα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Cablenet στο 130.

Μενού