• Δωρεάν κλήσεις μεταξύ συνδρομητών Cablenet
  • Δυνατότητα διατήρησης του υφιστάμενου τηλεφωνικού αριθμού (μέσω της φορητότητας) χωρίς χρέωση
  • Υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης
  • Υπηρεσία προώθησης κλήσεων (απασχολημένη γραμμή, μη απάντηση, όλες τις κλήσεις)
  • Υπηρεσία απόκρυψης αριθμού
  • Υπηρεσία φραγής κλήσεων σε αριθμούς με πρόθεμα 900 και 909
  • Υπηρεσία φραγής διεθνών κλήσεων
Μενού