Τηλεφωνικές Υπηρεσίες

Δωρεάν

Αναγνώριση εισερχόμενης κλήσης

Πάντα ενεργοποιημένη


Προώθηση κλήσης “Όλες οι κλήσεις”

Ενεργοποίηση *21[Τηλεφωνικός αριθμός]#
Απενεργοποίηση #21#


Προώθηση κλήσης  “Απασχολημένη γραμμή”

Ενεργοποίηση *22[Τηλεφωνικός αριθμός]#
Απενεργοποίηση #22#


Προώθηση κλήσης  “Μη απάντηση”

Ενεργοποίηση *24[Τηλεφωνικός αριθμός]#
Απενεργοποίηση #24#


Προώθηση κλήσης  “Μη διαθεσιμότητα δικτύου πρόσβασης”

Ενεργοποίηση *20[Τηλεφωνικός αριθμός]#
Απενεργοποίηση #20#


Απόκρυψη αριθμού ανά κλήση

*31*[ Τηλεφωνικός αριθμός]
Ενεργοποίηση *27#
Απενεργοποίηση #27#


Φραγή κλήσεων (αριθμούς με πρόθεμα 900 και 909)
Καλέστε το 130


Φραγή κλήσεων (αριθμούς με πρόθεμα 00)
Καλέστε το 130

Προηγμένες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες

Μηνιαία χρέωση €3,55

Μην ενοχλείτε

Ενεργοποίηση *26#
Απενεργοποίηση #26#


Αναμονή κλήσεων

Ενεργοποίηση *43#
Απενεργοποίηση #43#


Αναγνώριση κλήσεων στην αναμονή κλήσεων

Enabled if call waiting is enabled


Συνδιάσκεψη

Ενεργοποίηση *44#
Απενεργοποίηση #44#


Προώθηση κλήσεων εξ΄αποστάσεων

Καλέστε το 22252525 και ακολουθήστε τις οδηγίες


Απόρριψη ανώνυμων κλήσεων

Ενεργοποίηση *28#
Απενεργοποίηση #28#

Μενού