Στρατηγική συνεργασία Cablenet – CIM

Η Cablenet υπερήφανα ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με το Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus Business School. Η εν λόγω στρατηγική συνεργασία αφορά το πρόγραμμα του University of West London (UWL) «MSc Digital Marketing» που θα προσφέρει το Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus Business School.

Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Cablenet κα. Έλενα Μενελάου δήλωσε σχετικά: “H στρατηγική συνεργασία Cablenet & CIM για το πρόγραμμα MSc Digital Marketing είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία μας, αφενός γιατί έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με ένα αξιόλογο πανεπιστημιακό ίδρυμα όπως το CIM και αφετέρου γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να στηρίξουμε έμπρακτα την πανεπιστημιακή κοινότητα και να δημιουργήσουμε σχέσεις αμοιβαίας στήριξης και συνεργασίας. Επιπλέον, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Cablenet, ως εταιρεία που θέλει να πρωταγωνιστεί και να πρωτοπορεί στον τομέα της, η δυνατότητα υποστήριξης του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος Digital Marketing που προσφέρεται στην Κύπρο, αφού με αυτό τον τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής γνώσης με τον ακαδημαϊκό κόσμο ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε και υποστηρίζουμε από κοινού τους νέους επιστήμονες της Κύπρου.”

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://goo.gl/npdSrF

Μενού