Προσωρινή διακοπή των τηλεοπτικών υπηρεσιών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 θα υπάρξει ολιγόλεπτη διακοπή των υπηρεσιών τηλεόρασης μεταξύ των ωρών 6:00 π.μ. και 7:00 π.μ. λόγω της αναβάθμισης της τηλεοπτικής μας πλατφόρμας και της πρόσθεσης των καναλιών novasportsHD και novacinemaHD.

Για την εφαρμογή των αλλαγών οι συνδρομητές μας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν επανασυντονισμό του αποκωδικοποιητή τους ή της τηλεόρασης στην οποία είναι τοποθετημένη η CI+ κάρτα.

Για να επανασυντονίσετε τον αποκωδικοποιητή της  Cablenet, απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

Στο τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή  πατήστε το κουμπί με την ένδειξη «Menu» και με τη χρήση των βελών

–        Επιλέξτε «Ρυθμίσεις»
–        Επιλέξτε «Εγκατάσταση Καναλιών»
–        Πατήστε «ΟΚ»
–        Επιλέξτε «Αυτόματη Αναζήτηση Καναλιών»
–        Πατήστε «ΟΚ»
–        Επιλέξτε «Εκκίνηση»
–        Πατήστε «ΟΚ»
–        Επιλέξτε «Αποθήκευση»
–        Πατήστε «ΟΚ»

 Στη περίπτωση που ο αποκωδικοποιητής σας είναι σε λειτουργία αναμονής (standby mode) για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών, η λίστα καναλιών θα ενημερωθεί αυτόματα.

Για να επανασυντονίσετε την κάρτα CI+ της Cablenet θα χρειαστεί να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης σας χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ρυθμίσεις δικτύου:

–        Ταυτότητα Δικτύου(Network ID)=1
–        Αρχική Συχνότητα: 610000KHz
–        Ρυθμός Συμβόλων:6950MS/sec
–        Διαμόρφωση: 256 QAM.

Σημαντική σημείωση:
Για την επιτυχή εφαρμογή των αλλαγών, ο αποκωδικοποιητής σας θα πρέπει να είναι αναβαθμισμένος με το τελευταίο λογισμικό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 130.

Μενού