Μεταφορά Συνδρομητών σε νέα συστήματα υπηρεσιών Τηλεόρασης

H Cablenet ενημερώνει ότι θα προχωρήσει σε σταδιακή μεταφορά Συνδρομητών σε νέα συστήματα υπηρεσιών Τηλεόρασης ξεκινώντας τον Οκτώβρη και η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (EPG), Replay TV (Catch-up) και On Demand ενδεχομένως να επηρεαστούν για τους Arion και Intek αποκωδικοποιητές. Σε μια τέτοια περίπτωση οι Συνδρομητές μας καλούνται να προβούν σε επανεκκίνηση των Arion ή Intek αποκωδικοποιητών τους, είτε μέσω της επιλογής στο Μενού (MENU>Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις Συστήματος>Επανεκκίνηση Συσκευής), είτε αποσυνδέοντας/επανασυνδέοντας τον αποκωδικοποιητή από την ηλεκτρική παροχή, μέσω του διακόπτη της πρίζας στην οποία είναι ενωμένος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 130.

Μενού