Θέση Εργασίας – Faults Supervisor

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομο για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση με έδρα την Λευκωσία:

Faults Supervisor

Υπευθυνότητες:

 • Χειρισμός  και επίλυση τεχνικών προβλημάτων και συντονισμός των συνεργείων βλαβών για όλες τις πόλεις.
 • Σχεδιασμός και αλλαγές σχεδίων περιοχών για σκοπούς εξυπηρέτησης καινούριων πελατών όπου χρειάζεται, σε συνεργασία με την ομάδα μηχανικών δικτύου.
 • Καθημερινός έλεγχος και ρύθμηση ενισχυτών σε  πολυκατοικίες.
 • Τήρηση και ενημέρωση αρχείων, για όλες τις απαραίτητες και απαιτούμενες πληροφορίες όπως αυτές θα καθορίζονται από το Τεχνικό Τμήμα.
 • Συνεργασία με τους μηχανικούς του τμήματος για τον χειρισμό και επίλυση τεχνικών προβλημάτων.
 • Ενημέρωση του Διευθυντή  Τμήματος και κατά προέκταση του Technical Director για όλα τα θέματα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο στον κλάδο Telecommunications Engineering/ Electrical Engineering ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε τηλεπικοινωνιακές εταιρείες θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Άδεια εργολήπτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας.

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net , έχοντας σαν θέμα  FS0317’.

Μενού