Θέση Εργασίας – Λειτουργός Τεχνικής Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομο για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση στην Λευκωσία:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Υπευθυνότητες:

 • Χειρισμός όλων των εισερχόμενων κλήσεων από υφιστάμενους και/ή μελλοντικούς πελάτες με ποιοτική τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Εργοδότη
 • Επίλυση όλων των ζητημάτων ή των αιτημάτων λεπτομερώς μέσω της σωστής πληροφόρησης ή της παραπομπής στο κατάλληλο προσωπικό
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων αποδοτικά και αποτελεσματικά
 • Ικανότητα εργασίας σε οποιαδήποτε βάρδια σε 7ήμερη βάση, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκυρίακων και αργιών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλος τίτλος σε σχετικό κλάδο ή σχετική επαγγελματική εμπειρία
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Σχετικές τεχνικές γνώσεις θα θεωρηθούν σημαντικό επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα τηλεπικοινωνιών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net έχοντας σαν θέμα  TS0117’.

Μενού