Θέση Εργασίας – Βοηθός Τεχνικός Εγκαταστάσεων

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομα για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση με έδρα την Λευκωσία και Λεμεσό:

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπευθυνότητες:

  • Εγκατάσταση δικτύου.
  • Χειρισμός και επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου.
  • Δίπλωμα σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Εμπειρία σε τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Άδεια εργολήπτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας.
  • Κατοχή άδειας οδήγησης είναι απαραίτητη.

 

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι και τις 31 Μαΐου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:careers@cablenetcy.net , έχοντας σαν θέμα NIC0516’ για Λευκωσία και LIM0516’ για Λεμεσό.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22294150.

Μενού