Η Cablenet πάει την Κύπρο σε μια νέα εποχή, όπου όλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν ακόμα υψηλότερες ταχύτητες Internet, που ξεκινούν από τα 100Mbps.

Η Cablenet αντιλαμβανόμενη πλήρως τις νέες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί στην κοινωνία, διαθέτει πλέον στην Κυπριακή αγορά, σε νέους και υφιστάμενους Συνδρομητές, ταχύτητες Internet που ξεκινούν από τα 100Mbps, αφενός συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της ψηφιακής Κύπρου και αφετέρου δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να απολαμβάνουν, νέες τεχνολογίες και λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει βάσει των συμβάσεων με τους Συνδρομητές της, ότι από την 1η Νοεμβρίου 2020 αναβαθμίζονται, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, όλες οι ταχύτητες Internet των υφιστάμενων Συνδρομητών της. 

Οι υπηρεσίες Internet fiberpower® καθώς και το πακέτο Connect Xtra 60M θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

Υπηρεσίες με Υφιστάμενες
Ταχύτητες
Ταχύτητα
Download 
Ταχύτητα 
Upload 
Υπηρεσίες με Νέες Αναβαθμισμένες   ΤαχύτητεςΤαχύτητα 
Download
Ταχύτητα 
Upload
fiberpower® 60Μ60Mbps6Mbpsfiberpower® 100Μ100Mbps20Mbps
fiberpower® 120Μ120Mbps12Mbpsfiberpower® 200Μ200Mbps30Mbps
fiberpower® 180Μ180Mbps18Mbpsfiberpower® 300Μ300Mbps50Mbps
Connect Xtra 60Μ60Mbps6MbpsConnect Xtra 100Μ100Mbps20Mbps

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής των πιο πάνω υπηρεσιών Internet fiberpower® ή του πακέτουConnect Xtra 60M επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία του, λόγω των συγκεκριμένων αλλαγών, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος τερματισμού, μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 130 ή επισκεφθείτε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Μενού