Η Cablenet ανακοινώνει τη συμμετοχή της σε τρία προγράμματα της ΕΕ

Στην Cablenet, προτεραιότητα μας είναι η άμεση εφαρμογή της τεχνολογίας, σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο, όπου οι συσκευές που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν ακόμη περισσότερα. Την ίδια στιγμή, η χρήση των συσκευών, εν κινήσει, είναι πολύ σημαντική αφού προσφέρει πρακτικές λύσεις στις ανάγκες των χρηστών. Ανάγκες που απαιτούν καθοδήγηση σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον ανταγωνιστικών προτύπων, κανονισμών και προβλημάτων συμβατότητας. Στην Cablenet, αποδεχόμαστε την πρόκληση αφού πιστεύουμε ακράδαντα ότι η έγκαιρη συμμετοχή στη διαδικασία που οδηγεί την τεχνολογία και την αγορά προς τα εμπρός, είναι το κλειδί.

Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πλήρη συμμετοχή μας σε τρία προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ:

Το CyberSure, το οποίο έχει ως στόχο την εφαρμογή της θεωρητικής έρευνας στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών, καθώς και την ανάπτυξη ενός πρακτικού πλαισίου για τη δημιουργία και τη διαχείριση των πολιτικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό θέμα, κάνοντας χρήση της πληροφορικής, της ασφάλειας των πληροφοριών και την αναλογιστική τεχνογνωσία.

Το Ideal Cities, το οποίο έχει ως στόχο να παρέχει μια νέα, ανοικτή και επεκτάσιμη πλατφόρμα ώστε να ενεργοποιήσει την ασφάλεια και την ανάκτηση δεδομένων καθώς και να επιτρέψει την κοινή χρήση πληροφοριών οι οποίες συλλέγονται από πολίτες ή/και αρχές, μέσω της χρήσης δικτυωμένων αισθητήρων/συσκευών.

Το CEIoT, το οποίο έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα καινοτόμο πλαίσιο για την αλληλεπίδραση μεταξύ της Κυκλικής Οικονομίας και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και να εξερευνήσει νέους τρόπους με τους οποίους αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να αλλάξει δραματικά τη φύση των προϊόντων, των υπηρεσιών, των επιχειρηματικών μοντέλων και του οικοσυστήματος.

Τα τρία έργα έχουν λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Η Marie Skłodowska-Curie χρηματοδοτεί δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας Ανταλλαγής Προσωπικού (H2020-MSCA-RISE-2017), στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων 777855, 778229 και 734815.

Μενού