Νέοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών από 1η Ιουλίου 2017

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 112(Ι)/2004 και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Cablenet ενημερώνουμε τους υφιστάμενους συνδρομητές μας ότι από την 1η Ιουλίου 2017 θα ισχύουν νέοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών για οικιακές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τερματίσετε τις υπηρεσίες που λαμβάνετε από την Cablenet λόγω της εφαρμογής των νέων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, έχετε δικαίωμα να το πράξετε χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

Για νέους συνδρομητές οι Νέοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών για οικιακές υπηρεσίες ισχύουν άμεσα.

Μενού