Βοηθός Μηχανικός Ανάπτυξης Υποδομής

 Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομα για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση με έδρα τη Λευκωσία:

ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (TAI6J119)

Υπευθυνότητες:

 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή μελετών ανάπτυξης υποδομής o οποίος θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :
 • Την επιτόπου μελέτη
 • Τις αιτήσεις και το συντονισμό με άλλους παρόχους Τηλεπικοινωνιών
 • Την εξασφάλιση αδειών προσπέλασης.
 • Την κοστολόγηση υλοποίησης της μελέτης.
 • Ενημέρωση των άλλων τμημάτων της εταιρίας
 • Συντονισμός και οργάνωση των καθημερινών ενεργειών προκαθορισμένων έργων έτσι ώστε να ολοκληρώνονται αποτελεσματικά
 • Υπεύθυνος για τη δημιουργία και ενημέρωση όλων των απαιτούμενων αρχείων
 • Χειρισμός και επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Λήψη διορθωτικών μέτρων και ανάπτυξη διαδικασιών εάν είναι απαραίτητο
 • Ενημέρωση του Υπεύθυνου Τμήματος για όλα τα θέματα
 • Άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε όλα τα θέματα καθ’ όλων των ωρών εργασίας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος στον κλάδο Πολιτικού Μηχανικού ή Τηλεπικοινωνιών ή σε άλλο σχετικό κλάδο
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Οργανωτικός, επικοινωνιακός χαρακτήρας με δυναμική προσωπικότητα
 • Προηγούμενη πείρα σε συστήματα GIS, AUTOCAD και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι και τις 14 Απριλίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net, έχοντας σαν θέμα τον κωδικό: TAI6J119

Μενού