Βοηθός Τεχνικός Εγκαταστάσεων

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομα για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση με έδρα τη Λεμεσό:

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπευθυνότητες:

  • Εγκατάσταση δικτύου.
  • Χειρισμός και επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου.
  • Δίπλωμα σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Εμπειρία σε τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
  • Άδεια εργολήπτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας.
  • Κατοχή άδειας οδήγησης και λευκό ποινικό μητρώο είναι απαραίτητα.

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι και τις 12 Ιουλίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net , έχοντας σαν θέμα  LIM0617’.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22294150.

Μενού