ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους συνδρομητές μας για την επικείμενη αφαίρεση του καναλιού FOX Sports HD (θέση 501) από την τηλεοπτική μας πλατφόρμα. Το κανάλι, το οποίο είναι διαθέσιμο στις υπηρεσίες τηλεόρασης Variety Xtra TV και Complete TV αντίστοιχα, αφαιρείται λόγω παύσης της λειτουργίας του από τους παρόχους περιεχομένου.

Η αφαίρεση του καναλιού FOX Sports HD θα πραγματοποιηθεί στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία του, λόγω της συγκεκριμένης αλλαγής, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος τερματισμού, μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 130.

Μενού