ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Cablenet ενημερώνει το κοινό για περιστατικά που αφορούν προσπάθειες παραπλάνησης των Συνδρομητών της, αλλά και του κοινού γενικά, από πρόσωπα του εξωτερικού που δεν έχουν καμία σχέση με την Cablenet, οι οποίοι διενεργούν κλήσεις προς ανυποψίαστους συνδρομητές τηλεφωνίας.

Η Cablenet διευκρινίζει ότι τόσο τα άτομα όσο και οι κλήσεις δεν έχουν σε καμία περίπτωση σχέση με την εταιρεία μας. Ως εκ τούτου, η Cablenet συμβουλεύει τους αποδέκτες τέτοιων κλήσεων να μην ανταποκρίνονται, να μην δίνουν, σε καμία περίπτωση, προσωπικά τους ή άλλα στοιχεία, και να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές.

Μενού