ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Cablenet ενημερώνει, βάσει των συμβάσεων με τους Συνδρομητές της, ότι από την 1η Μαρτίου 2020 θα ισχύουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στις υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας  Κινητής.

Τα πακέτα Κινητής Τηλεφωνίας και Μobile Internet διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
  Λεπτά SMS Data Τιμή Λεπτά SMS Data Τιμή
Mobile Purple 1 100’ 100 500MB €10/μήνα 150’ 150 500MB €5/μήνα
Mobile Purple 2 400’ 200 1GB €20/μήνα 400’ 400 1GB €10/μήνα
Mobile Purple 3 700’ Unlimited 2GB €40/μήνα Unlimited Unlimited 2GB €20/μήνα
Mobile Purple 4 1000’ Unlimited 3GB €60/μήνα Unlimited Unlimited 6GB €30/μήνα

 

  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Mobile Internet 250MB €6/μήνα €4/μήνα
Mobile Internet 500MB €9/μήνα €6/μήνα
Mobile Internet 1GB €12/μήνα €8/μήνα
Mobile Internet 2GB €18/μήνα €12/μήνα

Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής των πιο πάνω υπηρεσιών επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία του, λόγω των συγκεκριμένων αλλαγών, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος τερματισμού, μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 130 ή επισκεφθείτε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Τα πακέτα Κινητής Τηλεφωνίας και Μobile Internet διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
  Λεπτά SMS Data Τιμή Λεπτά SMS Data Τιμή
Mobile Purple 1 100’ 100 500MB €10/μήνα 150’ 150 500MB €5/μήνα
Mobile Purple 2 400’ 200 1GB €20/μήνα 400’ 400 1GB €10/μήνα
Mobile Purple 3 700’ Unlimited 2GB €40/μήνα Unlimited Unlimited 2GB €20/μήνα
Mobile Purple 4 1000’ Unlimited 3GB €60/μήνα Unlimited Unlimited 6GB €30/μήνα

 

  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Mobile Internet 250MB €6/μήνα €4/μήνα
Mobile Internet 500MB €9/μήνα €6/μήνα
Mobile Internet 1GB €12/μήνα €8/μήνα
Mobile Internet 2GB €18/μήνα €12/μήνα

Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής των πιο πάνω υπηρεσιών επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία του, λόγω των συγκεκριμένων αλλαγών, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος τερματισμού, μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 130 ή επισκεφθείτε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Τερματίζεται η υπηρεσία Μηνιαίο Όριο Χρήσης για τη χρήση όγκου δεδομένων, αφού εξαντληθεί ο επιλεγμένος όγκος δεδομένων. Πλέον, οι Συνδρομητές της Κινητής Τηλεφωνίας που εξαντλούν τον επιλεγμένο όγκο δεδομένων, θα μπορούν άμεσα και εύκολα να προσθέτουν όγκο δεδομένων, αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στο 8844 με τον αντίστοιχο κωδικό (βλ. παρακάτω).

Προσθήκη Όγκου Δεδομένων Κωδικός Τιμή
250MB BOOST250 €6
500MB BOOST500 €9
1GB BOOST1000 €12

Τα πακέτα Κινητής Τηλεφωνίας και Μobile Internet διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
  Λεπτά SMS Data Τιμή Λεπτά SMS Data Τιμή
Mobile Purple 1 100’ 100 500MB €10/μήνα 150’ 150 500MB €5/μήνα
Mobile Purple 2 400’ 200 1GB €20/μήνα 400’ 400 1GB €10/μήνα
Mobile Purple 3 700’ Unlimited 2GB €40/μήνα Unlimited Unlimited 2GB €20/μήνα
Mobile Purple 4 1000’ Unlimited 3GB €60/μήνα Unlimited Unlimited 6GB €30/μήνα

 

  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Mobile Internet 250MB €6/μήνα €4/μήνα
Mobile Internet 500MB €9/μήνα €6/μήνα
Mobile Internet 1GB €12/μήνα €8/μήνα
Mobile Internet 2GB €18/μήνα €12/μήνα

Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής των πιο πάνω υπηρεσιών επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία του, λόγω των συγκεκριμένων αλλαγών, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος τερματισμού, μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 130 ή επισκεφθείτε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Μενού