Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνδρομητές,

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν αποκοπεί ταυτόχρονα τα δύο κύρια υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν την Κύπρο με το εξωτερικό. Το πρόβλημα είναι ευρείας φύσεως και επηρεάζει γενικά τη διασύνδεση της Κύπρου με το εξωτερικό.

Ως αποτέλεσμα, έχει μειωθεί η διαθέσιμη διεθνής χωρητικότητα της Cablenet, κάτι που επηρεάζει την απόδοση των συνδέσεων διαδικτύου.

Η Cablenet προβαίνει σε όλες τις δυνατές ενέργειες για την αποκατάσταση της διεθνούς χωρητικότητας του δικτύου της το συντομότερο δυνατό.

Απολογούμαστε εκ των προτέρων για οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία που πιθανώς προκληθεί.

Μενού