Ανακοίνωση

Η Cablenet, βάσει του Νόμου 112(1)2004 άρθρο 69, ενημερώνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018, η χρέωση του Mobile Data από €0.0365/ΜΒ μειώνεται στα €0.0244/ΜΒ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 130 ή επισκεφθείτε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Cablenet.

Μενού