Ανακοίνωση

Η Cablenet, βάσει των συμβάσεων με τους Συνδρομητές της και τις πρόνοιες του Νόμου 112(1)2004 άρθρο 69, ενημερώνει ότι, θέλοντας να διασφαλίσει, να διατηρήσει και να προφυλάξει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Συνδρομητές της, εφαρμόζει από την 1η Μαΐου 2018 Πολιτική Εύλογων Ορίων Χρήσης σε όλες τις υπηρεσίες και προσφορές που αφορούν απεριόριστη χρήση, αλλά και σε όποια άλλη περίπτωση αυτό είναι επιβεβλημένο, βάσει του υφιστάμενου όρου 4.10 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Παροχής Υπηρεσιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.backup-cable.com/η-εταιρία/πολιτική-ορθής-χρήσης/.

Μενού