Ανακοίνωση

Η Cablenet ενημερώνει, βάσει των συμβάσεων με τους Συνδρομητές της, ότι από την 1η Νοεμβρίου 2019 θα μειωθεί το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας Just Variety TV. Η νέα μειωμένη τιμή διαμορφώνεται στα €20,00/μήνα από €20,90/μήνα.

Επιπλέον, σε περίπτωση ύπαρξης 24μηνου συμβολαίου για την υπηρεσία Just Variety TV, θα υπάρχει έκπτωση €5,00/μήνα, που αντιστοιχεί στο ενοίκιο του πρώτου αποκωδικοποιητή, κατά τη διάρκεια του συμβολαίου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής της πιο πάνω υπηρεσίας επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία του, λόγω της συγκεκριμένης αλλαγής, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος τερματισμού, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 130 ή επισκεφθείτε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Μενού