Ανακοίνωση

Επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους συνδρομητές μας για την επικείμενη αφαίρεση των καναλιών Sundance (θέση 105) και National Geographic HD (θέση 202) από την τηλεοπτική μας πλατφόρμα. Τα κανάλια, τα οποία είναι διαθέσιμα στις υπηρεσίες τηλεόρασης Variety Xtra TV και Complete TV αντίστοιχα, αφαιρούνται λόγω παύσης της λειτουργίας τους από τους παρόχους περιεχομένου.

Η αφαίρεση του καναλιού Sundance θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και του National Geographic HD, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Ενημερώνουμε παράλληλα ότι το κανάλι National Geographic SD (θέση 204) αναβαθμίζεται σε HD.
Το νέο, αναβαθμισμένο κανάλι, θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις υπηρεσίες τηλεόρασης (Variety TV, Variety Xtra TV και Complete TV).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 130.

Μενού