Ανακοίνωση

Η Cablenet ενημερώνει, βάσει των συμβάσεων με τους συνδρομητές της και τις πρόνοιες του Νόμου 112(1)2004 άρθρο 69, ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2019 θα τροποποιηθούν οι χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας προς τοπικούς και διεθνείς προορισμούς.

Τέλη Τοπικών Κλήσεων

 

Προορισμός Τρέχουσα Τιμή
(συμπ. ΦΠΑ)
Setup
(συμπ. ΦΠΑ)
Νέα Τιμή
(συμπ. ΦΠΑ)
Setup
(συμπ. ΦΠΑ)
14XX
151
180X €0,071 €0,025
800
1883 €0,014 €0,014
1888 €0,060 €0,027
ATHINALEATHERGOODS_DIRECTORY €0,585 €0,322 €0,605 €0,333
CABLENET_BUSSUP
CABLENET_CUSTSERVICE
CABLENET_DIRECTORY €0,147 €0,285 €0,147 €0,285
CABLENET_FIXED
CABLENET_PERSONAL €0,066 €0,066
CABLENET_TOLLFREE
CABLENET_UNIVERSAL €0,066 €0,066
CALLSAT_CUSTSERVICE €0,026 €0,036
CALLSAT_DIRECTORY €0,224 €0,356 €0,224 €0,356
CALLSAT_FIXED €0,021 €0,030
CALLSAT_MOBILE €0,049 €0,050
CALLSAT_PERSONAL €0,087 €0,089
CALLSAT_UNIVERSAL €0,117 €0,099
CYTA_CUSTSERVICE €0,032 €0,032
CYTA_DIRECTORY €0,030 €0,350 €0,120 €0,350
CYTA_FIXED €0,022 €0,030
CYTA_FVM €0,041 €0,041
CYTA_INTINFO €0,069 €0,346 €2,370
CYTA_MOBILE €0,049 €0,050
CYTA_MVM €0,050 €0,050
CYTA_PERSONAL €0,073 €0,081
CYTA_UNIVERSAL €0,073 €0,081
DIALUP €0,042 €0,035
EAC_FAULTINFO €0,073 €0,041
EMERGENCY
EUMBRELLA_FIXED €0,014 €0,028
FAMILY VIOLENCE HOTLINE
CABLENET_MOBILE
LOGOSNET_DIRECTORY €0,220 €0,370 €0,220 €0,370
LTV_CUSTSERVICE
MTNF_CUSTSERVICE €0,032 €0,042
MTNM_CUSTSERVICE €0,032 €0,042
MTN_DIRECTORY €0,325 €0,074 €0,324
MTN_FIXED €0,026 €0,030
MTN_FVM €0,018 €0,018
MTN_MOBILE €0,050 €0,050
MTN_MVM €0,031 €0,050
MTN_PERSONAL €0,052 €0,052
MTN_UNIVERSAL €0,052 €0,042
MUNDIO_MOBILE €0,060 €0,050
OMEGA_FIXED €0,026 €0,028
OMEGA_PERSONAL €0,078 €0,078
OMEGA_UNIVERSAL €0,124 €0,084
OTHERS_TOLLFREE
PHARM&DOCT €0,146 €0,041
PREMIUM_DIALUP €0,049 €0,117
PREMIUM_K0 €0,041 €0,041
PREMIUM_K01 €0,081 €0,081
PREMIUM_K02 €0,163 €0,163
PREMIUM_K03 €0,244 €0,244
PREMIUM_K04 €0,325 €0,325
PREMIUM_K05 €0,407 €0,407
PREMIUM_K06 €0,610 €0,610
PREMIUM_K07 €0,813 €0,813
PREMIUM_K08 €1,017 €1,017
PREMIUM_K09 €1,525 €1,525
PREMIUM_K10 €2,033 €2,033
PREMIUM_K11 €2,542 €2,542
PREMIUM_K12 €3,050 €3,050
PREMIUM_X01 €1,017 €1,017
PREMIUM_X02 €2,033 €2,033
PREMIUM_X03 €4,066 €4,066
PREMIUM_X04 €6,100 €6,100
PREMIUM_X05 €8,133 €8,133
PREMIUM_X06 €2,033 €2,033
PREMIUM_X07 €6,100 €6,100
PREMIUM_X08 €10,166 €10,166
PREMIUM_X09 €12,199 €12,199
PRIMETEL_CUSTSERVICE €0,032 €0,042
PRIMETEL_DIRECTORY €0,248 €0,393 €0,248 €0,393
PRIMETEL_FIXED €0,035 €0,030
PRIMETEL_MOBILE €0,050 €0,050
PRIMETEL_MVM €0,060 €0,050
PRIMETEL_PERSONAL €0,112 €0,093
PRIMETEL_UNIVERSAL €0,102 €0,099
SP_INTELLIGENT_TELECOM_FIXED €0,022 €0,022
SP_INTELLIGENT_TELECOM_UNIVERSAL €0,073 €0,073
TELEVOTING €1,017
TIMESERVICE €0,090 €0,095
WORLDNET_FIXED €0,045 €0,028
FEBO_TELECOM_UNIVERSAL €0,112 €0,112
FEBO_TELECOM_PERSONAL €0,101 €0,101
 

Τέλη Διεθνών Κλήσεων

Προορισμός Τρέχουσα τιμή
(συμπ. ΦΠΑ)
Νέα Τιμή
(συμπ. ΦΠΑ)
ABKHAZIA €0,185 €0,185
ABKHAZIA MOBILE €0,298 €0,298
AFGHANISTAN €0,358 €0,379
AFGHANISTAN MOBILE €0,382 €0,379
ALBANIA €0,272 €0,274
ALBANIA MOBILE €0,487 €0,624
ALGERIA €0,214 €0,164
ALGERIA MOBILE €0,697 €0,937
AMERICAN SAMOA €0,142 €0,142
AMERICAN SAMOA MOBILE €0,142 €0,142
ANDORRA €0,086 €0,080
ANDORRA MOBILE €0,323 €0,363
ANGOLA €0,376 €0,181
ANGOLA MOBILE €0,376 €0,376
ANGUILLA €0,356 €0,356
ANGUILLA MOBILE €0,356 €0,356
ANTARCTICA €2,056 €2,274
ANTIGUA AND BARBUDA €0,281 €0,358
ANTIGUA AND BARBUDA MOBILE €0,357 €0,400
ARGENTINA €0,089 €0,098
ARGENTINA MOBILE €0,267 €0,291
ARMENIA €0,290 €0,305
ARMENIA MOBILE €0,328 €0,363
ARMENIA NAGORNO KARABAKH €0,341 €0,341
ARMENIA SPECIAL SERVICES €0,253 €0,320
ARUBA €0,160 €0,177
ARUBA MOBILE €0,326 €0,342
ASCENSION ISLAND €1,665 €1,665
AUSTRALIA €0,070 €0,071
AUSTRALIA MOBILE €0,250 €0,215
AUSTRIA €0,067 €0,064
AUSTRIA MOBILE €0,274 €0,195
AUSTRIA PERSONAL €0,357 €0,366
AZERBAIJAN €0,325 €0,335
AZERBAIJAN MOBILE €0,457 €0,485
AZERBAIJAN SPECIAL SERVICES €1,667 €1,667
BAHAMAS €0,144 €0,185
BAHAMAS MOBILE €0,236 €0,258
BAHRAIN €0,169 €0,207
BAHRAIN MENA FIXED €0,187 €0,187
BAHRAIN MOBILE €0,207 €0,207
BAHRAIN PREMIUM SERVICES €0,564 €0,564
BANGLADESH €0,193 €0,142
BANGLADESH MOBILE €0,193 €0,142
BARBADOS €0,253 €0,322
BARBADOS MOBILE €0,352 €0,371
BARBADOS SPECIAL SERVICES €2,052 €2,052
BELARUS €0,485 €0,545
BELARUS MOBILE €0,400 €0,535
BELARUS MOBILE MTS €0,536 €0,537
BELARUS OLO FIXED €0,493 €0,493
BELGIUM €0,074 €0,084
BELGIUM MOBILE €0,379 €0,210
BELGIUM PAGING €0,493 €0,486
BELIZE €0,337 €0,359
BELIZE MOBILE €0,290 €0,359
BENIN €0,317 €0,393
BENIN MOBILE €0,411 €0,496
BERMUDA €0,121 €0,102
BERMUDA MOBILE €0,124 €0,102
BHUTAN €0,229 €0,229
BHUTAN MOBILE €0,229 €0,229
BOLIVIA €0,305 €0,302
BOLIVIA MOBILE €0,280 €0,267
BOSNIA AND HERZEGOVINA €0,203 €0,242
BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILE €0,489 €0,477
BOTSWANA €0,153 €0,146
BOTSWANA MOBILE €0,300 €0,380
BRAZIL €0,098 €0,072
BRAZIL MOBILE €0,214 €0,202
BRITISH VERGIN ISLANDS MOBILE €0,263 €0,330
BRITISH VIRGIN ISLANDS €0,366 €0,381
BRUNEI DARUSSALAM €0,098 €0,091
BRUNEI DARUSSALAM MOBILE €0,100 €0,097
BULGARIA €0,090 €0,065
BULGARIA MOBILE €0,335 €0,224
BULGARIA WIMAX €0,357 €0,158
BURKINA FASO €0,273 €0,348
BURKINA FASO MOBILE €0,392 €0,508
BURUNDI €0,662 €0,763
BURUNDI MOBILE €0,651 €0,763
CAMBODIA €0,229 €0,145
CAMBODIA MOBILE €0,234 €0,145
CAMEROON €0,205 €0,207
CAMEROON MOBILE €0,451 €0,532
CANADA €0,062 €0,064
CANADA NORTH WEST TERRITORIES €0,304 €0,304
CAPE VERDE €0,294 €0,283
CAPE VERDE MOBILE €0,398 €0,409
CAYMAN ISLANDS €0,202 €0,209
CAYMAN ISLANDS MOBILE €0,293 €0,315
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC €0,686 €0,686
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC MOBILE €0,699 €0,699
CHAD €0,696 €0,714
CHAD MOBILE €0,764 €0,740
CHILE €0,080 €0,080
CHILE EASTER ISLANDS €1,000 €0,915
CHILE MOBILE €0,243 €0,202
CHILE RURAL AREAS €1,112 €1,091
CHINA €0,066 €0,072
CHINA MOBILE €0,066 €0,066
CHRISTMAS &  COCOS ISLANDS €1,336 €0,212
COLOMBIA €0,233 €0,180
COLOMBIA MOBILE €0,154 €0,180
COMOROS €0,858 €0,858
COMOROS MOBILE €0,439 €0,439
CONGO €0,518 €0,496
CONGO (ZAIRE) DEM. REP. €0,425 €0,584
CONGO (ZAIRE) DEM. REP. MOBILE €0,433 €0,664
CONGO MOBILE €0,619 €0,542
COOK ISLANDS €1,061 €1,061
COOK ISLANDS MOBILE €1,061 €1,061
COSTA RICA €0,106 €0,086
COSTA RICA MOBILE €0,136 €0,157
CROATIA €0,097 €0,097
CROATIA MOBILE €0,326 €0,263
CUBA €1,071 €1,008
CUBA GUANTANAMO €1,142 €1,142
CUBA MOBILE €1,078 €1,061
CZECH REPUBLIC €0,088 €0,084
CZECH REPUBLIC MOBILE €0,274 €0,194
CZECH  REPUBLIC SPECIAL SERVICES €0,381 €0,143
DENMARK €0,068 €0,070
DENMARK MOBILE €0,258 €0,194
DIEGO GARCIA €2,931 €2,931
DIEGO GARCIA MOBILE €2,931 €2,931
DJIBOUTI €0,482 €0,464
DJIBOUTI MOBILE €0,482 €0,464
DOMINICA €0,313 €0,330
DOMINICA MOBILE €0,361 €0,376
DOMINICAN REPUBLIC €0,110 €0,081
DOMINICAN REPUBLIC MOBILE €0,169 €0,148
EAST TIMOR €0,974 €0,651
EAST TIMOR MOBILE €0,928 €0,862
ECUADOR €0,184 €0,212
ECUADOR MOBILE €0,323 €0,341
EGYPT €0,268 €0,171
EGYPT MOBILE €0,246 €0,246
EL SALVADOR €0,287 €0,300
EL SALVADOR MOBILE €0,243 €0,288
ELLIPSO GMSS €5,399 €6,470
EMSAT €3,900 €3,900
EQUATORIAL GUINEA €0,553 €0,703
EQUATORIAL GUINEA MOBILE €0,546 €0,703
ERITREA €0,324 €0,365
ERITREA MOBILE €0,324 €0,324
ESTONIA €0,080 €0,076
ESTONIA MOBILE €0,647 €0,647
ESTONIA PERSPNAL SERVICE €0,668 €0,668
ETHIOPIA €0,353 €0,378
ETHIOPIA MOBILE €0,353 €0,353
F.Y.R.O.MACEDONIA €0,230 €0,256
F.Y.R.O.MACEDONIA MOBILE €0,469 €0,529
FALKLAND ISLANDS €1,738 €1,971
FALKLAND ISLANDS MOBILE €2,550 €3,080
FAROE ISLANDS €0,196 €0,107
FAROE ISLANDS MOBILE €0,259 €0,219
FIJI €0,320 €0,426
FIJI MOBILE €0,334 €0,426
FINLAND €0,136 €0,139
FINLAND MOBILE €0,249 €0,139
FRANCE €0,064 €0,069
FRANCE MOBILE €0,260 €0,222
FRANCE SPECIAL SERVICES €0,333 €0,442
FRENCH GUIANA €0,167 €0,074
FRENCH GUIANA MOBILE €0,322 €0,186
GABON €0,544 €0,581
GABON MOBILE €0,615 €0,681
GAMBIA €0,756 €0,955
GAMBIA MOBILE €0,764 €0,955
GEORGIA €0,229 €0,294
GEORGIA AUTONOMOUS €0,229 €0,229
GEORGIA MOBILE €0,342 €0,438
GEORGIA PERSONAL NUMBERS €0,589 €0,589
GERMANY €0,064 €0,066
GERMANY IP PHONE €0,086 €0,086
GERMANY MOBILE €0,234 €0,227
GERMANY PERSONAL NUMBERS €0,179 €0,179
GERMANY SPECIAL SERVICES €0,179 €0,179
GHANA €0,359 €0,405
GHANA MOBILE €0,368 €0,433
GIBRALTAR €0,094 €0,096
GIBRALTAR MOBILE €0,315 €0,268
GLOBALSTAR €3,793 €4,383
GREECE €0,068 €0,067
GREECE MOBILE €0,225 €0,194
GREENLAND €0,556 €0,480
GREENLAND MOBILE €0,612 €0,666
GRENADA €0,309 €0,311
GRENADA MOBILE €0,363 €0,336
GRENADA SPECIAL SERVICES €1,410 €1,723
GUADELOUPE €0,110 €0,070
GUADELOUPE MOBILE €0,346 €0,293
GUAM €0,086 €0,085
GUAM MOBILE €0,094 €0,085
GUATEMALA €0,197 €0,239
GUATEMALA MOBILE €0,194 €0,239
GUINEA €0,592 €0,647
GUINEA BISSAU MOBILE €0,616 €0,616
GUINEA MOBILE €0,488 €0,647
GUINEA-BISSAU €0,607 €0,607
GUYANA €0,319 €0,380
GUYANA MOBILE €0,316 €0,403
HAITI €0,356 €0,436
HAITI MOBILE €0,395 €0,408
HONDURAS €0,320 €0,225
HONDURAS MOBILE €0,322 €0,281
HONG KONG €0,084 €0,075
HONG KONG MOBILE €0,082 €0,087
HUNGARY €0,082 €0,066
HUNGARY MOBILE €0,268 €0,194
ICELAND €0,077 €0,074
ICELAND MARITIME SERVICES €0,140 €0,089
ICELAND MOBILE €0,286 €0,230
INDIA €0,209 €0,157
INDIA MOBILE €0,204 €0,157
INDONESIA €0,134 €0,118
INDONESIA MOBILE €0,183 €0,132
INMARSAT AERO €4,688 €5,041
INMARSAT B €2,017 €2,164
INMARSAT B HSD €9,111 €10,887
INMARSAT BGAN €4,136 €4,968
INMARSAT BGAN HSD €7,325 €7,881
INMARSAT M €1,658 €1,779
INMARSAT MINI M €1,454 €1,559
INMARSAT MINI M – HSD €8,925 €9,604
INTERNATIONAL NETWORKS – AEROMOBILE €7,812 €9,340
INTERNATIONAL NETWORKS – ON AIR €7,812 €1,271
INTERNATIONAL TOLL FREE
IRAN €0,226 €0,292
IRAN MOBILE €0,284 €0,292
IRAQ €0,247 €0,239
IRAQ MOBILE €0,326 €0,341
IRELAND €0,067 €0,020
IRELAND MOBILE €0,250 €0,193
IRELAND PAGING €0,392 €0,190
IRELAND PERSONAL NUMBERS €0,220 €0,221
IRELAND UNIVERSAL SERVICE €0,230 €0,226
IRELAND VOIP €0,158 €0,165
IRIDIUM AFRICA 8816 €5,144 €6,167
IRIDIUM AFRICA 8817 €5,169 €6,196
ISRAEL €0,078 €0,075
ISRAEL MOBILE €0,140 €0,098
ITALY €0,063 €0,062
ITALY MOBILE €0,246 €0,224
IVORY COAST €0,451 €0,485
IVORY COAST MOBILE €0,481 €0,537
JAMAICA €0,220 €0,288
JAMAICA MOBILE €0,340 €0,366
JAPAN €0,089 €0,078
JAPAN IP PHONE €0,117 €0,098
JAPAN MOBILE €0,232 €0,215
JERSEY NAVITAS NETWORK €6,457 €6,413
JORDAN €0,189 €0,270
JORDAN MOBILE €0,230 €0,309
KAZAKHSTAN €0,181 €0,115
KAZAKHSTAN MOBILE €0,248 €0,214
KAZAKHSTAN SPECIAL SERVICES €0,357 €0,371
KENYA €0,221 €0,304
KENYA MOBILE €0,377 €0,400
KIRIBATI €2,172 €2,172
KIRIBATI MOBILE €2,302 €2,302
KOREA,PEOPLES REPUBLIC OF €0,645 €0,813
KOREA,REPUBLIC OF €0,100 €0,074
KOREA,REPUBLIC OF (MOBILE) €0,162 €0,121
KUWAIT €0,189 €0,143
KUWAIT MOBILE €0,145 €0,143
KYRGYZSTAN €0,195 €0,244
KYRGYZSTAN GLOBALSTAR MOBILE €0,322 €0,322
KYRGYZSTAN MOBILE €0,303 €0,329
KYRGYZSTAN OVERLAY FIXED €0,562 €0,337
LAOS €0,150 €0,165
LAOS MOBILE €0,151 €0,165
LATVIA €0,121 €0,121
LATVIA MOBILE €0,346 €0,224
LATVIA RADIOKOMS/OTHERS MOBILE €0,893 €0,782
LEBANON €0,294 €0,177
LEBANON MOBILE €0,292 €0,294
LESOTHO €0,542 €0,591
LESOTHO MOBILE €0,545 €0,529
LIBERIA €0,493 €0,602
LIBERIA MOBILE €0,508 €0,625
LIBYA €0,287 €0,276
LIBYA MOBILE €0,413 €0,384
LIECHTENSTEIN €0,137 €0,145
LIECHTENSTEIN MOBILE €0,357 €0,262
LITHUANIA €0,131 €0,078
LITHUANIA MOBILE €0,218 €0,175
LITHUANIA PERSONAL €0,819 €0,745
LUXEMBOURG €0,077 €0,068
LUXEMBOURG MOBILE €0,260 €0,212
LUXEMBOURG NGN €0,508 €0,649
MACAU €0,116 €0,177
MACAU MOBILE €0,116 €0,116
MADAGASCAR €0,751 €0,833
MADAGASCAR MOBILE €0,826 €0,871
MADEIRA (PORTUGAL) €0,072 €0,078
MALAWI €0,394 €0,500
MALAWI MOBILE €0,417 €0,542
MALAYSIA €0,073 €0,111
MALAYSIA MOBILE €0,179 €0,111
MALDIVES €1,093 €1,144
MALDIVES MOBILE €1,086 €1,144
MALI €0,271 €0,320
MALI MOBILE €0,449 €0,558
MALTA €0,170 €0,063
MALTA MOBILE €0,274 €0,223
MARIANA ISLANDS (SAIPAN) €0,094 €0,126
MARSHALL ISLANDS €0,389 €0,389
MARTINIQUE €0,113 €0,069
MARTINIQUE MOBILE €0,350 €0,297
MAURITANIA €0,601 €0,676
MAURITANIA MOBILE €0,604 €0,891
MAURITIUS €0,227 €0,270
MAURITIUS MOBILE €0,232 €0,270
MAYOTTE ISLAND €0,287 €0,120
MAYOTTE ISLAND MOBILE €0,399 €0,265
MCP SATELLITE SYSTEM €3,378 €2,407
MEXICO €0,129 €0,061
MEXICO MOBILE €0,312 €0,217
MICRONESIA €0,650 €0,819
MICRONESIA MOBILE €0,699 €0,877
MOLDOVA €0,451 €0,444
MOLDOVA MOBILE €0,371 €0,419
MOLDOVA SPECIAL SERVICES €0,861 €0,821
MONACO €0,139 €0,148
MONACO MOBILE €0,485 €0,538
MONACO VAS €0,250 €0,250
MONGOLIA €0,142 €0,081
MONGOLIA MOBILE €0,196 €0,081
MONTENEGRO €0,195 €0,246
MONTENEGRO MOBILE €0,440 €0,520
MONTSERRAT €1,289 €1,289
MONTSERRAT MOBILE €1,289 €1,289
MOROCCO €0,236 €0,257
MOROCCO MOBILE €0,486 €0,510
MOZAMBIQUE €0,169 €0,138
MOZAMBIQUE MOBILE €0,533 €0,495
MYANMAR €0,360 €0,325
MYANMAR MOBILE €0,362 €0,422
NAMIBIA €0,146 €0,122
NAMIBIA MOBILE €0,266 €0,218
NAURU €1,466 €1,466
NAURU MOBILE €2,152 €2,152
NEPAL €0,312 €0,218
NEPAL MOBILE €0,319 €0,272
NETHERLANDS €0,073 €0,065
NETHERLANDS ANTILLES €0,205 €0,220
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE €0,243 €0,220
NETHERLANDS ANTILLES PAGING €0,206 €0,241
NETHERLANDS MOBILE €0,274 €0,224
NETHERLANDS PAGING €0,322 €0,116
NEW CALEDONIA €0,337 €0,245
NEW CALEDONIA MOBILE €0,357 €0,271
NEW ZEALAND €0,071 €0,071
NEW ZEALAND MOBILE €0,284 €0,186
NICARAGUA €0,211 €0,226
NICARAGUA MOBILE €0,371 €0,385
NICARAGUA MOBILITY SERVICES €1,071 €0,735
NIGER €0,408 €0,532
NIGER MOBILE €0,409 €0,532
NIGERIA €0,143 €0,199
NIGERIA ENISION FIXED €0,357 €0,357
NIGERIA MOBILE €0,243 €0,204
NIUE €1,970 €1,970
NIUE MOBILE €1,970 €1,970
NORFOLK ISLAND €1,715 €1,756
NORWAY €0,100 €0,073
NORWAY MOBILE €0,270 €0,199
NORWAY SPECIAL SERVICES €0,268 €0,283
NORWAY TELENOR CONNEXION €0,142 €0,157
OCCUPIED CYPRUS €0,143 €0,120
OCCUPIED CYPRUS MOBILE €0,229 €0,225
OMAN €0,208 €0,202
OMAN MOBILE €0,401 €0,473
PAKISTAN €0,241 €0,176
PAKISTAN MOBILE €0,229 €0,176
PALAU €0,604 €0,604
PALAU MOBILE €0,604 €0,604
PALESTINE €0,245 €0,275
PALESTINE MOBILE €0,263 €0,309
PANAMA €0,100 €0,086
PANAMA MOBILE €0,196 €0,219
PANAMA PREMIUM €0,796 €0,992
PAPUA NEW GUINEA €0,841 €0,841
PAPUA NEW GUINEA MOBILE €1,048 €1,048
PARAGUAY €0,154 €0,097
PARAGUAY MOBILE €0,226 €0,173
PERU €0,106 €0,066
PERU MOBILE €0,283 €0,196
PERU RURAL AREAS €0,452 €0,484
PHILIPPINES €0,229 €0,183
PHILIPPINES MOBILE €0,258 €0,230
PHILIPPINES SPECIAL SERVICES €1,451 €0,798
POLAND €0,077 €0,069
POLAND INTERNET SERVICES €0,928 €0,928
POLAND MOBILE €0,245 €0,190
PORTUGAL €0,065 €0,067
PORTUGAL AZORES €0,074 €0,085
PORTUGAL MOBILE €0,274 €0,194
PORTUGAL MOBILE DATA SERVICES €0,250 €0,276
PUERTO RICO €0,074 €0,065
QATAR €0,274 €0,271
QATAR MOBILE €0,286 €0,292
REUNION ISLAND €0,160 €0,102
REUNION ISLAND MOBILE €0,329 €0,202
ROMANIA €0,097 €0,066
ROMANIA MOBILE €0,246 €0,191
RUSSIA FIXED 1 €0,098 €0,098
RUSSIA FIXED 2 €0,098 €0,098
RUSSIA FIXED 3 €0,121 €0,121
RUSSIA FIXED 4 €0,098 €0,098
RUSSIA FIXED 5 €0,098 €0,098
RUSSIA GLOBALSTAR MOBILE €1,840 €1,840
RUSSIA IRIDIUM €7,140 €7,140
RUSSIA MOBILE €0,270 €0,282
RUSSIA MOSCOW €0,073 €0,094
RUSSIA MOSCOW REGION €0,082 €0,082
RUSSIA ST. PETERSBURG €0,082 €0,077
RWANDA €0,446 €0,456
RWANDA MOBILE €0,427 €0,456
SAINT HELENA €1,729 €1,729
SAINT KITTS AND NEVIS €0,359 €0,359
SAINT KITTS AND NEVIS MOBILE €0,359 €0,359
SAINT LUCIA €0,260 €0,325
SAINT LUCIA MOBILE €0,361 €0,374
SAINT MARTIN €0,160 €0,202
SAINT MARTIN MOBILE €0,181 €0,216
SAINT PIERRE AND MIQUELON €0,302 €0,338
SAINT PIERRE AND MIQUELON MOBILE €0,585 €0,654
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES €0,259 €0,339
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES MOBILE €0,362 €0,376
SAN MARINO €0,082 €0,083
SAN MARINO MOBILE €0,314 €0,379
SAO TOME AND PRINCIPE €1,916 €1,916
SAO TOME AND PRINCIPE MOBILE €1,916 €1,916
SAUDI ARABIA €0,274 €0,189
SAUDI ARABIA MOBILE €0,274 €0,292
SEANET MARTIME €2,612 €2,612
SENEGAL €0,440 €0,343
SENEGAL MOBILE €0,564 €0,594
SENEGAL SPECIAL SERVICES €0,645 €0,629
SERBIA €0,206 €0,260
SERBIA MOBILE €0,490 €0,531
SERBIA SPECIAL SERVICES €0,410 €0,533
SEYCHELLES €0,809 €0,972
SEYCHELLES MOBILE €0,858 €0,940
SIERRA LEONE €0,584 €0,584
SIERRA LEONE MOBILE €0,584 €0,667
SINGAPORE €0,082 €0,121
SINGAPORE MOBILE €0,274 €0,121
SLOVAKIA €0,098 €0,066
SLOVAKIA MOBILE €0,248 €0,194
SLOVENIA €0,093 €0,071
SLOVENIA MOBILE €0,395 €0,194
SOLOMON ISLANDS €1,357 €1,357
SOLOMON ISLANDS MOBILE €1,357 €1,357
SOMALIA €0,582 €0,582
SOMALIA MOBILE €0,582 €0,582
SOUTH AFRICA €0,136 €0,175
SOUTH AFRICA MOBILE €0,304 €0,340
SOUTH AFRICA VAS €0,357 €0,357
SPAIN €0,074 €0,074
SPAIN MOBILE €0,246 €0,195
SPAIN SPECIAL SERVICES €0,341 €0,331
SRI LANKA €0,205 €0,205
SRI LANKA MOBILE €0,205 €0,205
SUDAN €0,243 €0,278
SUDAN MOBILE €0,249 €0,289
SUDAN SOUTH €0,595 €0,468
SUDAN SOUTH MOBILE €0,403 €0,468
SUDAN SPECIAL SERVICES €0,898 €1,114
SURINAME €0,263 €0,328
SURINAME MOBILE €0,546 €0,695
SWAZILAND €0,157 €0,109
SWAZILAND MOBILE €0,243 €0,258
SWEDEN €0,065 €0,062
SWEDEN MOBILE €0,258 €0,194
SWEDEN PAGING €               13,869 €16,550
SWEDEN SHARE COST €0,173 €0,173
SWITZERLAND €0,067 €0,075
SWITZERLAND MOBILE €0,488 €0,228
SWITZERLAND SPECIAL SERVICES €0,124 €0,124
SYRIA €0,274 €0,385
SYRIA MOBILE €0,274 €0,550
TAHITI & FRENCH POLYNESIA €0,271 €0,305
TAHITI & FRENCH POLYNESIA MOBILE €0,357 €0,386
TAIWAN €0,094 €0,080
TAIWAN MOBILE €0,202 €0,169
TAJIKISTAN €0,195 €0,240
TAJIKISTAN MOBILE €0,217 €0,272
TANZANIA €0,538 €0,475
TANZANIA MOBILE €0,541 €0,475
THAILAND €0,214 €0,145
THAILAND MOBILE €0,214 €0,145
THURAYA €2,081 €2,192
TOGO €0,405 €0,427
TOGO MOBILE €0,512 €0,558
TOKELAU €1,611 €1,611
TONGA €1,298 €1,589
TONGA MOBILE €2,451 €2,962
TRINIDAD AND TOBAGO €0,157 €0,260
TRINIDAD AND TOBAGO MOBILE €0,283 €0,323
TUNISIA €0,766 €0,957
TUNISIA MOBILE €0,765 €0,957
TUNISIA SPECIAL SERVICES €3,732 €3,796
TURKEY €0,146 €0,095
TURKEY GLOBALSTAR €0,536 €0,536
TURKEY MOBILE €0,227 €0,236
TURKMENISTAN €0,200 €0,197
TURKMENISTAN MOBILE €0,233 €0,252
TURKS AND CAICOS ISLANDS €0,354 €0,354
TURKS AND CAICOS ISLANDS MOBILE €0,354 €0,354
TUVALU €1,533 €1,533
TUVALU MOBILE €1,533 €1,533
UGANDA €0,448 €0,491
UGANDA MOBILE €0,440 €0,491
UK NTS1 €0,251 €0,315
UK NTS2 €0,191 €0,196
UK NTS3 €0,315 €0,315
UK NTS4 €0,206 €0,196
UK PERSONAL NUMBERS €0,374 €0,437
UKRAINE €0,211 €0,211
UKRAINE MOBILE €0,346 €0,383
UNITED ARAB EMIRATES €0,234 €0,260
UNITED ARAB EMIRATES MOBILE €0,260 €0,260
UNITED KINGDOM €0,064 €0,065
UNITED KINGDOM MOBILE €0,246 €0,194
UNITED KINGDOM OTHERS MOBILE €0,363 €0,363
URUGUAY €0,138 €0,125
URUGUAY MOBILE €0,271 €0,260
US VIRGIN ISLANDS €0,083 €0,080
USA €0,063 €0,066
USA-ALASKA €0,098 €0,095
USA-HAWAII €0,071 €0,068
UZBEKISTAN €0,140 €0,140
UZBEKISTAN MOBILE €0,144 €0,140
VANUATU €1,066 €1,066
VANUATU MOBILE €1,400 €1,400
VENEZUELA €0,110 €0,084
VENEZUELA MOBILE €0,241 €0,183
VENEZUELA PREMIUM SERVICES €1,023 €1,262
VIETNAM €0,185 €0,159
VIETNAM MOBILE €0,191 €0,159
VIETNAM PREMIUM €0,911 €0,911
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS €1,000 €1,000
WESTERN SAMOA €1,009 €1,009
WESTERN SAMOA MOBILE €1,109 €1,109
YEMEN €0,209 €0,254
YEMEN MOBILE €0,250 €0,254
ZAMBIA €0,441 €0,570
ZAMBIA MOBILE €0,535 €0,682
ZIMBABWE €0,155 €0,180
ZIMBABWE MOBILE €0,622 €0,687

Σημειώσεις:

  1. Οι χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν 19% ΦΠΑ.
  2. Οι διεθνείς κλήσεις χρεώνονται ανά λεπτό (ελάχιστη χρέωση 1 λεπτό).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τερματίσετε την υπηρεσία σας, λόγω των συγκεκριμένων αλλαγών, έχετε το δικαίωμα να το πράξετε χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, εντός ενός (1) μηνός από την παρούσα ανακοίνωση.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 130 ή επισκεφθείτε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Cablenet.

Μενού