Ανακοίνωση για κανάλι Discovery Showcase HD

Η Cablenet, βάσει των συμβάσεων με τους Συνδρομητές της, ενημερώνει για την επικείμενη αφαίρεση του καναλιού Discovery Showcase HD (θέση 201) από τις υπηρεσίες Τηλεόρασης Variety Xtra TV και Complete TV, λόγω παύσης της λειτουργίας του από  τον πάροχο περιεχομένου.

Η αφαίρεση του καναλιού Discovery Showcase HD θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία του, λόγω της συγκεκριμένης αλλαγής, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος τερματισμού, μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 130.

Μενού